Magnolia Mango Kimono

$65.00


100% cotton, one size.